Всеки родител желае най-доброто за своето дете. Много често обаче забравяме кое е най-важно за малчуганите, не успяваме да се поставим на тяхно място, сякаш не сме способни да погледнем света с техните очи. И това е проблем, защото неспособността ни да се почувстваме деца ни подтиква понякога да пропуснем да дадем на детето си свобода в неговото най-важно занимание – играта.

Играта е в основата на обучението и развитието на детето. Забавлението е само една малка част от процеса на игра. Докато играе, мъникът всъщност изгражда увереност, чувства се обичан, щастлив, усеща сигурност,  разбиране, развива се физически, подобрява социалните си умения, упражнява езика, усъвършенства комуникацията си.

Играта дава на децата не само радост, но и много различни сетивни, физически, емоционални и когнитивни преживявания. Ето защо родителите трябва да бъдат внимателни и да дават нужните пространство и свобода на детето си, за да може то спокойно да опознава света, да изразява себе си, да търси, да открива и да се научава.

Винаги се съобразявайте с желанията на мъника. Ако иска да игра е с вас, то задължително бъдете там и се включете активно в детската игра. Много вероятно е да има моменти, в които детето да предпочете да играе самостоятелно със своите играчки – било то кукли, пъзели, сортери, колички. Уважавайте детското мнение. Ако малчуганът вече има приятели, то канете ги често у дома. Позволявайте на детето си да играе с връстниците си, защото по този начин то ще се научи да споделя играчките си, да участва в колектив, да комуникира свободно, ще се социализира, а това е от особено значение за моментите, в които детето ви ще бъде без вас – в детската градина, в училище, в занимални, центрове за игра.

Всеки вид игра си има своите предимства. Затова се старайте да включвате всякакви игри в ежедневието на детето ви. Творческите игри например ще развият въображението, творческото мислене и креативността. Образователните играчки ще запознаят децата с цветовете, с числата и буквите, с животните, ще помогнат на детето да придобие различни умения, които ще са от полза при справянето в различни ситуации.

Много важна за детското развитие е свободната игра. Всяко дете има свой усет към играчките и към начина, по който може да се забавлява с тях. Важно е да давате воля на детското въображение и да подкрепяте всяка детска идея.  Не забравяйте, че играта  е най-важното занимание за детето и чрез нея то не просо играе, но расте, учи се, развива се и се запознава с предизвикателствата на заобикалящия ни свят.