1 юни е денят, в който отбелязваме детето и неговото безгрижно детство. След като има ден на майката, ден на бащата, ден на влюбените и ден на семейството, логично е и да има ден на детето. У нас е прието този Ден на детето да е на 1 юни. Той се празнува и в много други страни, но на различни дати. В тази статия ще ви запознаем с празника по-детайлно и ще видим как се празнува.

Историята на празника в България

В България 1 юни започва да се чества официално след указ на цар Борис III през 1927 година. Той наредил празника на детето да бъде две недели след Великден. По онова време Великден се паднал на 8-ми май. За честването на самия празник отговарял цял специален комитет. Председателят на комитета била княгиня Евдокия, която била сестра на царя и дъщеря на Фердинанд I.

Когато царят се оженил за царица Йоана, тя станала патрон на празника. След като се ражда дъщеря им княгиня Мария-Луиза, нейният облик се премества върху специални марки, които били издадени в нейна чест.

През 1949 година 1 юни бил обявен за международен ден на детето, а през следващата година той бил честван в 51 държави по света.

История на Международния ден на детето

Интересно е да се отбележи, че международния ден на детето се празнува почти 100 години. Той води началото си от конференция в Женева, чиято нейна цел била благосъстоянието на децата. Конференцията се провела през 1925 година и на нея приета декларация, според която родителите трябва да осигурят всичко необходимо на детето, което съдейства за неговото добруване, без оглед на расата или народността.

Също така, този празник възпоменавал всички деца, които били загинали през Втората световна война. Детето не може да се грижи само за себе си, а ролята на родителите е да го възпитат и направляват в неговия собствен път в живота.

Какво гласяла Женевската декларация.

За да се стигне до празнуването на такъв ден, се започнало с тази декларация. Според нея родителите трябва да осигурят всичко възможно за физическото и душевно развитие на детето, както и да го насърчават да развива своите умения и способности, за да се превърне в пълноценен гражданин и възрастен.


Всяко дете има следните неотменими права

  • Ако е гладно, да бъде нахранено.
  • Ако е болно, да бъде лекувано.
  • Ако е недоразвито, то за него да се грижат възрастни, които са способни да подпомогнат неговото развитие.
  • Ако детето е непослушно, то да бъде вразумявано, така че да поеме по правия път.
  • Ако детето се нуждае от помощ, то трябва да я получи.

Детето трябва да се насърчава да се подготвя за бъдещата си професия, без обаче да се възползват от него. Също така, то трябва да се научи и да помага на останалите и да не живее само за себе си.

Флагът на Деня на детето

Флагът на празника изобразява Земята и върху нея са стъпили пет деца в различен цвят на кожата: черен, бял, син и червен. Всичко това е представено на зелен фон, който символизира плодородието, свежестта и растежа. Знамето обединява всички раси и показва, че децата могат да намерят общ език с останалите, които са различни от тях, много по-лесно, отколкото възрастните.  Ето какво имаме нужда да научим от тях и най-вече този ден ни дава времето да прекараме незабравими мигове с нашите съкровища.

Защо точно 1 юни?

Няма конкретен отговор защо е избрана точно тази дата. На нея в Китай още от дълбока древност се е празнувал празника фестивала на драконовите лодки, който е свързан с пролетното равноденствие.

През 1925 година китайския консул е събрал всички сирачета, за да празнува този ден. На същата дата се е състоял и женевския конгрес.

И все пак, за да се превърне в международен празник, трябвало е да минат още 25 години. Така през 1950 година празникът е бил празнуван едновременно в 50 държави по света.  От тази година нататък на 1 юни най-голямо внимание получават децата.

Как се празнува денят на детето?

На този ден се организират специални игри за децата, както и мащабен празник. Произнасят се речи за правата на най-малките, а по телевизията обикновено се излъчват детски предавания. Доста заведения организират детски партита и раздават почерпки с балони на децата по улиците. Целта е да се създаде весело настроение, което да увлича и възрастните, които да си припомнят, че също са били деца.

В кои държави се чества Деня на детето.

Повечето държави го честват на 1 юни. Част от тях са: Ангола, Албания, Босна и Херцеговина, Виетнам, Естония, Азербайджан, Русия, Словакия, Сърбия, Румъния, Португалия, Мозамбик, Монголия, Черна гора, Узбекистан, Танзания, Чехия, Уругвай и дори Северна Корея. Ислямските държави го честват на 4 юли, а страните от Централна Африка на 25 декември.

У нас също се чества на 1 юни, а ние знаем, че това е специален ден за всяко едно дете. Ето защо сме подготвили специални намаления за Деня на детето, с които да зарадвате най-скъпите си същества. Честит празник!